2D výkresová dokumentácia AutoCAD

2D výkresová dokumentácia AutoCAD

Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné podklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod.. Read more about 2D výkresová dokumentácia AutoCAD