• Spracovanie 3D modelu v SketchUPe na základe dodanej výkresovej dokumentácie, ručnej škice, fotografie, …
  • Kvalita, rýchlosť a presnosť výsledku je priamo úmerná kvalite dodaných podkladov. V prípade dodania čo najpresnejších informácií bude aj spracovaný model v patričnej kvalite.
  • Výsledok je dodaný vo formáte .skp ako štandardný súbor SketchUP, JPEG obrázky alebo iné formát podľa požiadavky.
  • Model skladajúci sa z viacerých dielov bude rozdelený do príslušných hladín.
  • V prípade špeciálnej požiadavky je možné model uložiť aj v iných 3D formátoch.
  • Výsledná suma za spracovanie je stanovená individuálne podľa náročnosti, rozsahu, dodaných podkladov a iných špecifikácií zákazníka.