Špecializujeme sa na prácu s AutoCADom. Máme bohaté dlhoročné skúsenosti nadobudnuté praxou

Vedomosti a skúsenosti sme získali pri spracovaní a kreslení výkresov najrôznejšieho druhu. Predovšetkým sa však zameriavame na oblasť architektúry a stavebníctva. Na základe dodaných podkladov a presných informácií sme však schopný spracovať výkresovú dokumentáciu aj pre iné oblasti. Sledujeme najnovšie trendy v kreslení a neustále sa vzdelávame. S AutoCADom aktívne pracujeme od verzie AutoCAD 2000. V súčasnosti využívame aktuálnu najnovšiu verziu AutoCAD 2019.

Naša prax je podložená množstvom realizovaných projektov pre klientov predovšetkým zo Slovenska, Rakúska, Veľkej Británie a Talianska.