Kurz je zameraný na užívateľov bez akejkoľvek, alebo len malej skúsenosti s prácou v AutoCADe. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí AutoCADu. Dokáže si samostatne nastaviť a používať prostredie AutoCADu na 2D úrovni. V prípade záujmu je možné pokračovať kurzom AutoCAD pokročilý.

Hlavnou náplňou kurzu je základné oboznámenie s pracovným prostredím AutoCADu. Orientácia v paneloch, nástrojoch a základnom nastavení. Práca s príkazmi na kreslenie a úpravu čiar, kótovanie, text, nastavenie hladín. Model/layout využitie, nastavenie. Používanie skupín a blokov. Ukladanie výkresov a tlač.

Suma za 1 vyučovaciu hodinu (60min) je 12€. Spolupracujeme aj s ÚPSVaR a je možné uplatniť si preplatenie kurzu prostredníctvom programu REPAS. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.