3D model SketchUP

Spracovanie 3D modelu v SketchUPe na základe dodanej výkresovej dokumentácie, ručnej škice, fotografie. Kvalita, rýchlosť a presnosť výsledku je priamo úmerná kvalite dodaných podkladov. V prípade dodania čo najpresnejších informácií bude aj spracovaný model v patričnej kvalite. Výsledok je dodaný vo formáte .skp ako štandardný súbor SketchUP. Model skladajúci sa z viacerých dielov bude rozdelený do príslušných hladín. V prípade špeciálnej požiadavky je možné model uložiť aj v iných formátoch. Výsledná suma za spracovanie je stanovená individuálne…

Read More

2D výkresy AutoCAD

Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné pdklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod.. Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Výkres je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka. V prípade nešpecifikovania inej požiadavky je však zásadne v hladinách, nastaveným štýlom kót, textu, tabuliek,…

Read More

3D model AutoCAD

Spracovanie 3D modelu v AutoCADe na základe dodanej výkresovej dokumentácie, ručnej škice, fotografie. Kvalita, rýchlosť a presnosť výsledku je priamo úmerná kvalite dodaných podkladov. V prípade dodania čo najpresnejších informácií bude aj spracovaný model v patričnej kvalite. Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Model skladajúci sa z viacerých dielov bude rozdelený do príslušných hladín. V prípade špeciálnej požiadavky je možné model uložiť aj v iných formátoch. Výsledná suma za spracovanie je stanovená…

Read More

AutoCAD kurz – základy

Kurz je zameraný na užívateľov bez akejkoľvek, alebo len malej skúsenosti s prácou v AutoCADe. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí AutoCADu. Dokáže si samostatne nastaviť a používať prostredie AutoCADu na 2D úrovni. V prípade záujmu je možné pokračovať kurzom AutoCAD pokročilý. Hlavnou náplňou kurzu je základné oboznámenie s pracovným prostredím AutoCADu. Orientácia v paneloch, nástrojoch a základnom…

Read More

AutoCAD kurz – pokročilý

Priamo nadväzuje na kurz AutoCAD základy. Je určený pre užívateľov ktorý majú zvládnutú základnú prácu s AutoCADom a majú záujem o rozšírenie vedomostí. Po ukončení je absolvent schopný pracovať a orientovať sa v 3D prostredí AutoCADu. Absolvent dokáže samostatne používať príkazy na tvorbu a úpravu priestorových telies. Generovanie pohľadov a spracovanie výkresovej dokumentácie. Možné výstupy a uloženie súboru. Pokročilé nastavenie prostredia, úpravu nastavení pre zjednodušenie práce, príkazový riadok. Pokročilá práca s layoutom. Pokročilé nastavenie kót a textu. Suma za 1…

Read More

SketchUP kurz

Kurz zameraný na záujemcov o tvorbu v 3D bez predchádzajúcich skúseností s tvorbou v 3D. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí SketchUPu. Dokáže samostatne tvoriť, upravovať a prezentovať vytvorené modely. Absolvent je po ukončení schopný vytvárať fotorealistické vizualizácie napríklad predmetov, budov, interiérov a pod.. Kurz je vhodný ako pre interiérových dizajnérov tak aj pre individuálnych záujemcov o tvorbu…

Read More

Konzultácia AutoCAD 2D/3D

Konzultácia problémov s prácou, pri riešení všeobecných problémov s nastavením a prostredím softvéru. Individuálne riešenie problémov s konkrétnym projektom na PC zákazníka prípadne po zaslaní pracovného súboru aj riešenie problému mailom/telefonicky. Suma za konzultáciu je určená na 12€/hod. Pre absolventov kurzu je dodatočná konzultácia ZDARMA*. *Konzultácia zdarma je podmienená absolvovaním min. 10 hodín kurzu (AutoCAD/SketchUP).

Read More