2D výkresy AutoCAD

Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné pdklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod.. Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Výkres je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka. V prípade nešpecifikovania inej požiadavky je však zásadne v hladinách, nastaveným štýlom kót, textu, tabuliek,…

Read More

3D model AutoCAD

Spracovanie 3D modelu v AutoCADe na základe dodanej výkresovej dokumentácie, ručnej škice, fotografie. Kvalita, rýchlosť a presnosť výsledku je priamo úmerná kvalite dodaných podkladov. V prípade dodania čo najpresnejších informácií bude aj spracovaný model v patričnej kvalite. Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Model skladajúci sa z viacerých dielov bude rozdelený do príslušných hladín. V prípade špeciálnej požiadavky je možné model uložiť aj v iných formátoch. Výsledná suma za spracovanie je stanovená…

Read More

SketchUP kurz

Kurz zameraný na záujemcov o tvorbu v 3D bez predchádzajúcich skúseností s tvorbou v 3D. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí SketchUPu. Dokáže samostatne tvoriť, upravovať a prezentovať vytvorené modely. Absolvent je po ukončení schopný vytvárať fotorealistické vizualizácie napríklad predmetov, budov, interiérov a pod.. Kurz je vhodný ako pre interiérových dizajnérov tak aj pre individuálnych záujemcov o tvorbu…

Read More