Kurz zameraný na záujemcov o tvorbu v 3D bez predchádzajúcich skúseností s tvorbou v 3D. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí SketchUPu. Dokáže samostatne tvoriť, upravovať a prezentovať vytvorené modely. Absolvent je po ukončení schopný vytvárať fotorealistické vizualizácie napríklad predmetov, budov, interiérov a pod.. Kurz je vhodný ako pre interiérových dizajnérov tak aj pre individuálnych záujemcov o tvorbu v 3D.

Hlavnou náplňou kurzu je základné oboznámenie s pracovným prostredím SketchUPu. Orientácia v paneloch, nástrojoch a nastaveniach. Práca s príkazmi na kreslenie a úpravu. Nastavenie hladín, skupín objektov, editácia 3D plôch a tvarov. V prípade záujmu je možné pokračovať aj v pokročilom nastavení a vytváraní fotorealistických vizualizácií pomocou modulu PodiumSU alebo V-Ray.

Suma za 1 vyučovaciu hodinu (60min) je 12€. Spolupracujeme aj s ÚPSVaR a je možné uplatniť si preplatenie kurzu prostredníctvom programu REPAS. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.