• Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu…
  • Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby.
  • V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné podklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká napr. výstupný formát tlače, popisové polia a pod..
  • Výsledok je dodaný vo formáte .dwg ako štandardný súbor AutoCADu, PDF súbor alebo iný formát podľa požiadavky.
  • V prípade nezadania inej požiadavky je výkres usporiadaný prehľadne v hladinách, s nastaveným štýlom kót, textu, tabuliek, …
  • Výsledná suma za spracovanie je stanovená individuálne podľa náročnosti, rozsahu, dodaných podkladov a iných špecifikácií zákazníka.