Priamo nadväzuje na kurz AutoCAD základy. Je určený pre užívateľov ktorý majú zvládnutú základnú prácu s AutoCADom a majú záujem o rozšírenie vedomostí. Po ukončení je absolvent schopný pracovať a orientovať sa v 3D prostredí AutoCADu.

Absolvent dokáže samostatne používať príkazy na tvorbu a úpravu priestorových telies. Generovanie pohľadov a spracovanie výkresovej dokumentácie. Možné výstupy a uloženie súboru. Pokročilé nastavenie prostredia, úpravu nastavení pre zjednodušenie práce, príkazový riadok. Pokročilá práca s layoutom. Pokročilé nastavenie kót a textu.

Suma za 1 vyučovaciu hodinu (60min) je 12€. Spolupracujeme aj s ÚPSVaR a je možné uplatniť si preplatenie kurzu prostredníctvom programu REPAS. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.