3D model AutoCAD

Spracovanie 3D modelu v AutoCADe na základe dodanej výkresovej dokumentácie, ručnej škice, fotografie. Kvalita, rýchlosť a presnosť výsledku je priamo úmerná kvalite dodaných podkladov. V prípade dodania čo najpresnejších informácií bude aj spracovaný model v patričnej kvalite.
Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Model skladajúci sa z viacerých dielov bude rozdelený do príslušných hladín. V prípade špeciálnej požiadavky je možné model uložiť aj v iných formátoch.
Výsledná suma za spracovanie je stanovená individuálne podľa náročnosti, rozsahu, dodaných podkladov a iných špecifikácií zákazníka.

MÁM ZÁUJEM