Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné pdklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod..

Výsledok je dodaný vo formáte .dwg (2010) ako štandardný súbor AutoCAD. Výkres je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka. V prípade nešpecifikovania inej požiadavky je však zásadne v hladinách, nastaveným štýlom kót, textu, tabuliek, …

Výsledná suma za spracovanie je stanovená individuálne podľa náročnosti, rozsahu, dodaných podkladov a iných špecifikácií zákazníka. 6

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.