2D výkresová dokumentácia AutoCAD

2D výkresová dokumentácia AutoCAD

Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné podklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod.. Continue reading „2D výkresová dokumentácia AutoCAD“

AutoCAD kurz – základy

AutoCAD kurz – základy

Kurz je zameraný na užívateľov bez akejkoľvek, alebo len malej skúsenosti s prácou v AutoCADe. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí AutoCADu. Continue reading „AutoCAD kurz – základy“