2D výkresová dokumentácia AutoCAD

2D výkresová dokumentácia AutoCAD

Spracovanie výkresovej dokumentácie v AutoCADe na základe dodaných podkladov, ručnej škice, skenu. Prekreslenie naskenovanej výkresovej dokumentácie do elektronickej podoby. V prípade spracovania výkresovej dokumentácie je nutné dodať kompletné podklady, texty, požiadavku na tabuľky a iné špecifiká ako výstupný formát tlače, popisové pole a pod.. Read more about 2D výkresová dokumentácia AutoCAD

SketchUP kurz

SketchUP kurz

Kurz zameraný na záujemcov o tvorbu v 3D bez predchádzajúcich skúseností s tvorbou v 3D. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčame však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí SketchUPu. Read more about SketchUP kurz